top of page

Godt arbeidsmiljø

For at din hovslager skal kunne gjøre en best mulig jobb med din hest, er det nødvendig med et godt arbeidsmiljø. Et godt arbeidsmiljø reduserer risikoen for ulykker og slitasjeskader på både hesten og hovslageren. Har du tenkt på at det er mangel på kompetente og utdannede hovslagere? Dersom du som hesteeier kan tilby et godt arbeidsmiljø, øker dine sjanser for å få tak i akkurat den hovslageren du vil ha, og du kan også stille høyere krav til arbeidet som utføres. Fortell hovslageren hvilket arbeidsmiljø du kan tilby før han eller hun kommer.

Hva er et godt arbeidsmiljø?

 • God belysning. Normal, god belysning både over, foran og bak hesten. Lyse vegger reflekterer lyset. Sterkt og direkte (sol)lys gjør det vanskelig å se, og det gir skygger.

 • Godt underlag. Gulvet skal være plant, tørt og ikke glatt. Bredden bør være ca 2,5 meter, og lengden ca 5 meter, med god plass både foran og bak hesten.

 • Tilgang til medhjelper. Dersom hesten ikke står stille, trengs en person som kan håndtere hesten på riktig måte. Det bør alltid være folk i nærheten/innom når hesten blir skodd, av sikkerhetsmessige årsaker for hovslageren. Selv den snilleste hest kan gjøre stor skade.

 • Temperatur. Det skal være trekkfritt, og temperaturen bør ligge mellom 10-15 grader. Det skal ikke være under 0 grader, og heller ikke for varmt.

 • Ro og orden. Alle løse gjenstander på gulv og vegger ryddes vekk. Kost, greip og trillebår skal være tilgjengelig. Området skal være rolig, slik at hesten kan slappe av og hovslageren får jobbe i fred. Hunder holdes borte fra området.

 • Mulighet for mønstring. Ofte ønsker hovslageren å se hesten bevege seg. Stallgangen eller en rett vei med plant underlag kan brukes.

 • Håndterbar hest. Hesten må kunne stå stille, være velhåndtert og kunne løfte beina. Hesten skal være inne i stallen, ren og tørr, når hovslageren kommer.

 • Andre fasiliteter. Tilgang til toalett og et temperert rom vinterstid for pause (ved skoing av flere hester).

Dette gjør hovslageren sliten og lei:

 

 • hester som ikke står stille

 • møkkete, leirete og våte hester

 • hunder rundt beina

 • dårlig arbeidsmiljø

 • stadig å måtte flytte seg for trillebårer og hester som skal forbi

bottom of page