top of page

Urolig hest?

Dersom din hest ikke står stille ved hovstell, er det en grunn til det. Det er viktig å finne

årsaken til at hesten ikke står stille, og gjøre noe med det. Det er hesteeierens ansvar at hesten

står stille. Risikoen for skader på både hest og hovslager øker når hesten ikke står stille.

Ved behov skal hovslageren ha tilgang til en kompetent medhjelper.

 

  • Hesten er urolig eller redd. Det kan være mange årsaker til at hesten er urolig eller redd. Forsøk å finne årsaken, og gjør noe med det til neste gang hesten skal skos. Der og da kan man forsøke å prate rolig med hesten eller klø den litt dersom den liker det. Noen hester blir roligere dersom de får lov å spise litt høy, eller ved å ha en rolig kompis i nærheten. Dersom hesten ikke roer seg, kan man få en veterinær til å sedere hesten.

  • Hesten har vondt. Finn ut hvorfor hesten har vondt. En del hester har smerter i rygg, ledd, muskler osv. som ikke alltid merkes før hesten skal løfte beina for hovslageren. Få hjelp av en veterinær til å finne årsaken til smerten. Om nødvending må hesten sederes av veterinær ved skoing slik at hovslageren får gjort nødvendig jobb.

  • Urolig miljø. Mye uro og bråk i stallen kan gjøre det vanskelig for hesten å slappe av. Sørg for at det er rolig i området der hesten skal skos, og at det ikke skjer forstyrrende aktiviteter som uroer hesten når hovslageren skal jobbe. Hester som passerer, trillebårer som kommer brått på og foringer er typiske eksempler på aktiviteter som gjør hesten urolig.

Vanlige årsaker til at hesten ikke står stille:

 

  • Hesten er uhåndtert. Lær hesten, og tren jevnlig, på å stå oppbundet og å løfte alle beina i alle retninger. Det merkes godt etter 8 uker dersom man har trent med hesten. Få hjelp dersom du ikke klarer det selv. Man kan begynne å trene på føll når de er noen dager gamle.

  • Hesten er utålmodig. Longer, kjør eller ri hesten godt slik at den får brukt energien sin før skoingen.

  • Hesten er støl i musklene/kroppen. Mange hester er støle og har derfor problemer med å løfte beina. Det kan hjelpe å trene hesten rett før skoing, slik at musklene er varme og kroppen myket opp.

  • Hesten er irritert på insekter. Beskytt hesten med insektsmiddel og eventuelt dekken. Beina kan om nødvendig beskyttes med transportbeskyttere slik at hesten ikke kjenner insektene. Stallen kan sprayes med insektsmiddel rett før hovslageren kommer

bottom of page