top of page

Generell info

Ta vare på hesten

Alle hester har forskjellig behov for tilsyn av høver. Hvor ofte hesten har behov for tilsyn av fagfolk er avhengig av bruk, underlag, beinstilling og behov for korrigering.

Normalt har hesten behov for tilsyn hver 6.-8.uke.

Godt og riktig hovstell er viktig for å ha en velfungerende og sunn hest, og det er bedre og billigere å forebygge skader hos hesten, i stedet for å behandle dem i etterkant.

Lær deg å kjenne hvordan hesten går og oppfører seg til daglig, slik at du lettere oppdager halthet og nedsatt allmenntilstand.

Sørg for at hesten får riktig fôr og stell.

Ta vare på hovslageren

 

Din stall og din hest er hovslagerens arbeidsmiljø, og ikke bare et sted han eller hun er innom. Ved å legge forholdene godt til rette for skoing/verking øker du sjansene for å få en godt skodd hest, og en hovslager som ønsker å komme tilbake senere. Et dårlig arbeidsmiljø øker sjansen for skader på både hesten og hovslageren.
Før skoing/verking, sørg for at:

 

  • hesten kan stå stille, løfte beina og er fortrolig med arbeidet som skal gjøres (det kan ikke forventes at hovslageren skal oppdra eller miljøtrene hesten)

  • hesten er ren og tørr

  • stedet der man skal sko er godt opplyst, under tak, rent, trekkfritt og har flatt gulv som ikke er glatt

  • det er rolig rundt stedet der hesten skal skos/verkes

Hvorfor er det viktig å bruke en faglært hovslager?

En hovslager som har fagbrev i hovslagerfaget, har med sin fagprøve bevist at han eller hun mestrer kompetansekravene i læreplanen for hovslagerfaget. Disse kompetansekravene er satt av norske myndigheter for å sikre god hestevelferd.

En faglært hovslager har bevist for en prøvenemnd at han eller hun har kunnskap om hestens, og spesielt hovens, anatomi, om sykdommer og skader, forebygging av skader og lidelser i hestens bein, om normal og avvikende beinstilling og stegmønster, med mer. Ikke minst har en faglært hovslager også vist at han eller hun har praktiske ferdigheter til å møte alle de utfordringene en hovslager møter.

Dersom du bruker en ufaglært hovslager, altså en uten fagbrev utstedt av det offentlige, har du kun deg selv å stole på. Det blir da du, som hesteeier, som må avgjøre om den personen som skal sko eller verke hesten din, har nok kunnskaper til å gjøre dette på en god og forsvarlig måte. 

Å lære seg å sko/verke hest er ikke noe man kan gjøre på kurs som kun går over noen uker, eller ved selvstudium.

Det tar tid å forstå teorien, lære seg det praktiske og sette dette sammen til en helhet. Feil skoing/beskjæring kan få store konsekvenser for din hest.

Ved å bruke en hovslager som er medlem i Norges hovslagerforening, er du sikret at denne har fagbrev (offentlig godkjent utdannelse), samt at han eller hun er ansvarsforsikret gjennom sitt medlemsskap.

Varmskoing eller kaldskoing

Varmskoing og kaldskoing er to ulike arbeidsteknikker for å sko hest, og begge teknikkene kan gi et godt resultat. Ved å varme opp hesteskoen blir den mykere og lettere å forme, og dermed reduseres slitasjen på hovslagerens arme og skuldre. Det er også lettere å smi ulike modifikasjoner på skoen når den er varmet opp. Når man varmskor hesten, brennes skoen på hesten før den kjøles ned og sømmes på.

Kaldskoing vil si at man tilpasser skoen uten å varme den opp. Dette lar seg som regel fint gjøre.

I Norge er det liten tradisjon for varmskoing av hester. Klima, dårlige staller, manglende utdannelse og lave priser er noen av årsakene til dette.

Fra gammelt av var det grovsmeden som skodde hester. I senere tid har yrket blitt spesialisert, men kunsten å smi er fortsatt et nyttig hjelpemiddel for hovslageren. Med denne kunnskapen er hovslageren godt forberedt til å møte de fleste utfordringer.

Å lage en hestesko fra bunnen av er en viktig del av hovslagerutdannelsen.
Det kan være flere grunner for å velge den ene eller andre metoden. Overlat dette valget til hovslageren, og spør dersom du lurer på noe.

Med eller uten sko

Hester har varierende hovkvalitet og beinstilling. Forholdet mellom hvor mye hesten sliter på hovveggen og hvor mye hestens hov vokser, samt hestens behov for balansering på grunn av beinstilling, er avgjørende for om hesten skal skos eller ikke.

Hesteskoens funksjon er blant annet å beskytte hoven mot smerte ved varig slitasje eller direkte traume, korrigere for avvik i beinstilling, hjelpe til ved behandling av skader, og økt sikkerhet ved ridning og kjøring på glatt underlag.
Dersom hesten ikke har behov for sko, er det ingenting i veien for at den går uten sko. Verking for barfot inngår i lærerplanen for hovslagerfaget.

Norges hovslagerforening mener at beskjæring av barfothester bør gjøres av sertifisert personell, og at faglærte hovslagere vil være mest kompetent til å gjøre dette.

Konkurranser og faglig utvikling

For mange høres det spesielt ut å konkurrere i skoing av hest. Det viktigste med hovslagerkonkurranser er at noen ser på og bedømmer det arbeidet hovslageren gjør. Ved å forberede seg til konkurranse og å få en tilbakemelding på jobben man gjør, vil hovslageren utvikle seg og få en større faglig forståelse – rett og slett lære mer.
Konkurranser er med på å heve både interessen og statusen for faget. På samme måte som mange hesteeiere konkurrerer med sine hester, konkurrerer også hovslagere for stadig å bli bedre. Det er en fin måte å vise fram hva man kan, lære mer om faget, og møte kolleger.

Norge har et eget landslag for hovslagere. Laguttaket skjer etter resultater i hovslagerkonkurranser. Landslaget er tilknyttet Norges hovslagerforening, og ligger under foreningens sportskomite.

I tillegg til konkurranser arrangeres det jevnlig kurs og samlinger for hovslagere, både i Norge og internasjonalt. Hovslagerfaget er i stadig utvikling, og det er viktig for hovslageren å være faglig oppdatert for å kunne gjøre en best mulig jobb på akkurat din hest.

bottom of page